Snemanje spota za komad Tisoč let, Zbiljsko jezero, oktober 2003