Vlado Kreslin in slovenski izseljenci, Prekmurci,
predvsem iz Gornje Bistrice
Chicago, april 2000